< سامانه بهکاد
معرفی انتخاب استادوثبت مشخصات ورود اساتید ورود دانشجو راهنما

بهکاد

برنامه هوشمند کارآموزی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
برای دریافت راهنمای استفاده از سیستم به بخش راهنما در پایین مراجعه کنید
مشاهده اطلاعیه ها

ثبت نام

در این بازه زمانی امکان ثبت نام وجود نداردآیا اطلاعات ورود خود را فراموش کرده اید؟

آیا اطلاعات ورود خود را فراموش کرده اید؟

آموزش