ارتباط با صنعت

سوال یا مشکلی دارید از ما بپرسید؟

از طرف بخش: ارتباط با صنعت | شماره تماس: 12_34779011_041
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند رعایت تعداد حداقل و حداکثر کاراکتر(حروف) در گزارش کارآموزی ضروری بوده وعدم رعایت تعداد فوق باعث بروز مشکل در ارسال گزارش می شود.
از طرف بخش: ارتباط با صنعت | شماره تماس: 12_34779011_041
به اطلاع می رساند زمان ارسال گزارش کارآموزی آغاز شده است در صورت بروز مشکل در ارسال گزارش اطلاع دهید متشکرم
از طرف بخش: ارتباط با صنعت | شماره تماس: 12_34779011_041
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند دانلود وپرینت فرم ۴و۵و۷از قسمت راهنمای سامانه بهکاد در پایان کارآموزی لازم وضروری است ضمنا فرم پایان دوره کارآموزی را هم از قسمت کاربری دانشجویان(درپایان دوره) پرینت نموده وبعد از مهر محل کارآموزی به همراه بقیه فرم ها به استاد تحویل دهید
از طرف بخش: ارتباط با صنعت | شماره تماس: 12_34779011_041
به اطلاع دانشجویان محترم میرساند آخرین مهلت انتخاب محل کارآموزی وتحویل فرم اولیه وفرم شماره ۱به واحد ارتباط باصنعت روز یکشنبه ۹۸/۴/۳۰ میباشد .بدیهی است صدور معرفی نامه بعد از این تاریخ امکان پذیر نبوده وکارآموزی آنها مردود خواهد شد.
از طرف بخش: ارتباط با صنعت | شماره تماس: 12_34779011_041
به اطلاع میرساند ارسال گزارش کارآموزی برای استاد در آخر دوره کارآموزی انجام خواهدشد . ضمنا فرم شماره ۳گزارش هفتگی را از قسمت راهنما دانلود نموده و تکمیل وبه استاد تحویل دهید.
از طرف بخش: ارتباط با صنعت | شماره تماس: 12_34779011_041
به اطلاع دانشجویان کارآموزی رشته های عمران ومعماری میرساند ثبت نام دوره های ایمنی آزمایشگاه وکارگاه HSE برای آنها الزامی بوده وهرچه سریعتر برای ثبت نام به امور مالی(آقای اسکندری) وارتباط با صنعت مراجعه نمایند
از طرف بخش: ارتباط با صنعت | شماره تماس: 12_34779011_041
اعلام ظرفیت پذیرش کارآموز رشته های برق صنعتی وماشین ابزار (2نفر از هر رشته)در شرکت فراگامان صنعت پایدار واقع در منطقه صنعتی قراملک شهرک فناوری قطعات خودرو