ارتباط با صنعت

سوال یا مشکلی دارید از ما بپرسید؟

از طرف بخش: ّبخش ارتباط با صنعت | شماره تماس: 041-34779011-12
به اطلاع می رساند آخرین مهلت صدور معرفی نامه برای افراد ثبت نام شده در سامانه بهکاد تاآخر وقت اداری رو چهارشنبه 29 آبان ماه می باشد.
از طرف بخش: ّبخش ارتباط با صنعت | شماره تماس: 041-34779011-12
مهلت ثبت نام کارآموزی ترم مهر 98در سامانه بهکاد به پایان رسید
از طرف بخش: ّبخش ارتباط با صنعت | شماره تماس: 041-34779011-12
اطلاعیه * دوره کارآموزی بعدازدریافت معرفی نامه از ارتباط باصنعت آغاز خواهد شد بدیهی است بدون دریافت معرفی نامه دوره کارآموزی دانشجویان شروع نخواهد شد.
از طرف بخش: ارتباط با صنعت | شماره تماس: 12_34779011_041
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند رعایت تعداد حداقل و حداکثر کاراکتر(حروف) در گزارش کارآموزی ضروری بوده وعدم رعایت تعداد فوق باعث بروز مشکل در ارسال گزارش می شود.