ارسال شده توسط جعفر مرادیان
316
ارسال : 1400/3/8 - 01:09:27
ویرایش :

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که ترم بهمن ۹۹(۹۹۲) درس کارآموزی را انتخاب واحد نموده اند می رساند ثبت مشخصات و تکمیل مراحل اخذ کارآموزی از تاریخ ۱۴۰۰/3/9لغایت۱۴۰۰/3/18وفقط ازطریق سامانه بهکاد انجام خواهد شد .بدیهی است این بازه زمانی تمدید نخواهد شد. ثبت نام برای دانشجویان آموزشکده فنی و کشاورزی مراغه فقط مجاز می باشد.